Київський університет імені Бориса Грінченка

ПС-Кафедра (розподіл навантаження)
(інсталяція, після завантаження слід запустити setup-PS_Kafedra.exe).
Під час першого запуску введіть адресу сервера: для внутрішньої мережі 10.1.0.201; для зовнішні мережі 217.76.201.201